678925_those_eyesMyslíte že Vám slečny stačí průprava kterou jste dostaly v minulém článku? Zde naleznete pokračování rad jak se chovat v společnosti, což zajisté využijete pokud se dostanete na nějaký ples či do vybranější společnosti.

Ani podávání ruky není úplně jednoduché. Podáním ruky se rozumí pozdrav a je vyšším stupněm vyjádření vztahu nebo také přátelství. Na podání ruky je dobré klást velký důraz, protože lidé si o vás již při podání ruky vytvoří první dojem.

  • Vždy se podává pravá ruka, nikdy ne levá! Ruku podáváme celou a podávanou ruku lehce stiskneme, ale ne moc silně, aby to druhému nebylo nepříjemné. Podání ruky je jakýmsi výrazem vaší elegance, musí být upřímné a přímé, ale zároveň také jemné a přátelské.
  • Jako první podává ruku osoba společensky významnější (žena muži, starší žena ženě mladší a starší muž muži mladšímu).
  • Dále tykání vždy nabízí starší mladšímu, žena muži, atd. U mladých lidí bývá vhodné se zeptat, zdali s tykáním souhlasí, někomu by to mohlo být nepříjemné.
  • I co se týče dochvilnosti, tak si dávejte pozor. Na divadelní představení nebo na koncerty choďte pár minut před začátkem. Na večeře, schůzky a návštěvy by se mělo chodit v přesný čas.

Poslední část tohoto miniseriálu o slušném chování ve společnosti naleznete zde.

[ad#moda]