Promiskuitu můžeme definovat jako sexuální nestálost, nevázanost a časté střídání partnerů. Jak je u nás promiskuita posuzovaná? Jak hodnotíme sexuálně nevázané muže a jak ženy?

Je promiskuita v nás?

Různé výzkumy ukazují na to, že pohled na ženskou a mužskou promiskuitu se liší. Muži se často hájí tím, že střídání partnerek je u nich důsledek evolučního vývoje. Něco na tom asi bude.

Samec má za úkol rozmnožovat se a zvyšovat tak svůj reprodukční potencionál. Pokud muž podvádí, obecně to není společností vnímáno tak negativně, jako když podvádí žena. Čím to je? Proč je na to pohlíženo takto ještě v dnešní době, když se snažíme o rovnoprávnost mužů a žen? Pokud muž střídá partnerky, je považován za Casanovu. Když to samé dělá žena, je brána za lehčí.

Znovu je třeba vycházet ze samé podstaty věci. Ani evolučně totiž ženě střídání partneru nic nepřinese. Muž zvýší svůj reprodukční potenciál, ovšem pro ženu není žádoucí otěhotnět a případně zůstat sama a starat se o potomka, navíc, když ani pořádně neví, jaký je jeho otec a jaký dodal genetický materiál.

Na ženskou promiskuitu je také špatně nahlíženo z toho důvodu, že máme v sobě zakódováno, že žena má držet rodinnou pohodu a starat se o ní. To těžko bude dělat žena, která bude utíkat do náručí jiného muže. Nevěrní muži v sexu většinou hledají jen rozptýlení, ženy pochopení a lásku, a tak častěji narušují rodinu.

Má to být obhajoba mužské promiskuity? Určitě ne. Ovšem fakta stojí za zamyšlení…