V partnerském životě se více než polovina jedinců dopustí za svůj život nevěry. Jde tedy, i když to nebude znít dobře, o běžnou věc, která se zkrátka děje. Liší se mužská nevěra od ženské nevěry?

Mužská a ženská nevěra

Nevěra je rozšířený fenomén a snad nikdo nemůžeme říci, že se nestaneme její obětí, ale mnohdy nelze ani tvrdit, že nebudeme jejím aktérem. I když ji třeba nyní odmítáme, určité životní situace mohou změnit náš názor.

Jak je to s nevěrou u žen a jak u mužů? Podle výzkumů jsou muži o jednu třetinu častěji nevěrnější než ženy. Ovšem, co si budeme zastírat, podvádí obě pohlaví. Důvody jsou většinou odlišné. Muži, kteří jsou nevěrní, často chtějí jen narušit stereotyp a užít si jinde. Nezatahují do toho city, snaží se nevěru ututlat a na jejich partnerském vztahu se nic nemění. Tedy alespoň do okamžiku, než se to partnerka dozví.

Ženy nevěru chápou jinak. Většinou u milence hledají to, co jim doma chybí. Nejedná se však jen o sex, ale také o pochopení, cit a lásku. Ženy se mnohdy do milence zamilují a na rozdíl od mužů jsou častěji ochotné bourat mosty. Chtějí žít s novým partnerem.

Jde jen o obecné stanovisko. Samozřejmě existují ženy, které hledají v nevěře jen sexuální rozptýlení, a jsou muži, kteří se zamilují a odcházejí od svých rodin.

Z tohoto obecného pohledu se tedy zdá, že mužská nevěra je lepší v tom, že v případě, že se ji podaří utajit, ublíží méně lidem. I když…Dá se tím nevěra omluvit?